Daxil ol:


Left Baner ecity_baner
  • Kateqoriyalar

Abşeron, Xırdalan
2940
(0) Azbentonit quru inşaat qarışıqları zavodu

3D Panorama : www.ecity.az/azbentonit
Sezon : +994 12 349 15 00
Facebook : info@azbentonit.com
Twitter : 09:00 To 18:00
Address : Azərbaycan, Abşeron ray, Xırdalan şəhəri, Z.Tağıyev küç 13

Qalereya

“Azbentonit” MMC öz fəaliyyətinə 2004-cü ildə dövlət başçısı Cənab Prezident İ. Əliyevin də iştirak etdiyi rəsmi açılış mərasimindən sonra başlamışdır. Müəssisənin yaradılmasında əsas məqsəd respublikamızın mineral qeyri-filiz xammal yataqlarının kəşfiyyatını, öyrənilməsini, texnoloji qiymətləndirilməsini həyata keçirmək, sənaye əhəmiyyəti olan yataqların xammalları əsasında müxtəlif təyinatlı materialların istehsalını təşkil etməkdən ibarətdir.
Bu məqsədlə ilk öncə müəssisənin çevik idarəetmə strukturu yaradılmış, bütün aparıcı sahələr üzrə yüksək ixtisaslı kadrlar seçilib yerləşdirilmiş və ən əsası bütün texniki qərarların qəbulu prinsipi əsas götürülmüşdür. Zavodun strukturunda elmi-istehsalat şöbəsi və onun elmi-tədqiqat bazası olaraq güclü müasir və demək olar ki, kifayət qədər universal mərkəzi-sınaq laboratoriyası yaradılmışdır. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq müxtəlif təyinatlı bentonit tozunun, daha sonra isə Rusiya klinkeri və yerli mineral aktiv əlavələr əsasında müxtəlif markalı portland sementin, gipsin, kalsitin, 40-dan çox boya məhsullarının, quru inşaat qarışıqlarının, o cümlədən, gips məhsullarının, kafel-metlax yapışdırıcılarının, özüyayılan, hidroizolyasion, istilikizolyasion, hörgü və suvaq qarışıqlarının, dekorativ suvaq qarışıqlarının, əhəngin və söndürülmüş əhəngin, dekstrinin istehsalı və yüksək səviyyədə qablaşdırılması işi təmin olunmuşdur.
Hazırda zavodun məhsuldarlığına, eləcə də təyinatına və prinsipinə görə fərqlənən 15 texnoloji xəttdə əlavə olaraq ən müxtəlif məqsədlər üçün qarışıq tozların, odadavamlı mertel tozlarının, polimer sənayesi üçün mineral toz əlavələrinin istehsalı planlaşdırılır. Yeni iş yerlərinin açılması ilə bağlı dövlət proqramına uyğun olaraq müəssisədə yeni istehsal sahələrinin təşkili işi mütəmadi olaraq davam etdirilir. 
Bütün bunlarla yanaşı müəssisədə işləyən işçilərin sosial problemlərinin həlli, istirahətlərinin səmərəli təşkili üçün, eləcə də əməyin təhlükəsizliyi və mühavizəsi, ətraf mühitin qorunması ilə əlaqədar kompleks tədbirlər planı hazırlanıb həyata keçirilir. Müəssisə yeməkxana və bufet, mükəmməl idman kompleksi, trenajyor zalı ilə təmin olunmuş, işçilərin xüsusi ayrılmış nəqliyyat vasitələri ilə daşınması təşkil edilmişdir

View More
Details Page

Şirkət adı

Elaktron Kataloq