Login:


Left Baner ecity_baner
  • Entity Groups

Baku,
5305
(5.5) TOYOTA Baki mərkəzi

Twitter en : 18:00 To 22:00
Address : Baku
Video en :  50% endirim 

Photo Gallery en

Toyota idarə edən hər bir şəxs bizim yaratdığımız hər bir avtomobilin keyfiyyətinə yaxşı bələddir. Hər bir Toyota ciddi şəkildə yoxlanılır, fərdi əllə yoxlamalardan tutmuş ekstremal hava testlərinə qədər bütün sınaqlardan keçir. Biz hər bir Toyotaya öz şəxsi avtomobilimiz kimi yanaşırıq və həmişə öz yaratdığımız avtomobillərin təkmilləşdirilməsi yollarını axtarırıq.

Details Page

3D Catalog en